ביטוח רכב

אנשים בכל העולם מבטחים את חייהם ואת רכושם וגם לרכב יש ביטוחי רכב שונים. מכיוון שהכביש הוא מקום מסוכן, הדרישה לביטוח רכב היא דרישה שנובעת מכורח המציאות. ישנם כמה ביטוחי רכב שכל נהג צריך לעשות.

ביטוחי רכב שונים

ביטוח חובה – ביטוח חובה מחייב כל בעל רכב לבטח את האנשים שנמצאים ברכב ואת הולכי הרגל. ביטח זה מכסה נזק גופני לכל אחד מן האנשים השוהים ברכב בזמן הנהיגה ונזק להולכי רגל בזמן נהיגה או בזמן חנייתו של הרכב.

ביטוח צד ג – ביטוח צד ג הוא ביטוח זול יותר מיתר הביטוחים והוא מכסה השתתפות של הנהג בגרימת נזק לרכוש של צד שלישי. לדוגמא במקרה של תאונה, ביטוח זה מכסה השתתפות של הנהג האשם בתאונה בתיקון הרכב השני שהיה מעורב.

ביטוח מקיף – ביטוח מקיף אינו ביטוח חובה אבל הוא בהחלט מומלץ לכל הנהגים. הוא מקיף את כל הנזקים שלא נכללים בביטוח החובה כמו נזקים לרכוש ונזקים לכלי הרכב שהיו מעורבים בתאונה. הוא כולל בתוכו גם את ביטוח צד ג.

ביטוח רכב ותאונות

המטרה של כל ביטוח באשר הוא היא לספק לאנשים רשת בטחון כלכלית למקרה של תאונות דרכים. אם אתם חלילה עוברים תאונת דרכים, עליכם ראשית לקחת מהן הנהג השני את פרטי הביטוח שלו ולתת לו את הפרטים שלכם. לאחר מכן יש לפנות לביטוח הרלוונטי ולתבוע את הכסף המגיע לכם.